Valikko
Kategoria: Muut julkaisut
folder_docMuut julkaisut
Alakategorioita: 11
Tiedostoja: 25

Eri tahojen laatimia sisäilmaan, kosteusvaurioihin, kuntotutkimuksiin ja korjausrakentamiseen liittyviä dokumentteja. Kansiossa olevat tiedostot on julkaistu vapaaseen jakoon.

Alakategoriat
folder_doc0Kosteudenhallinta.fi
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 7
Kosteudenhallinta.fi-sivustolle on koottu tietoa mitä rakennushankkeen eri vaiheissa tulee huomioida kosteudenhallinnan kannalta, mitä kenenkin osapuolen tulee tehdä, mitä asioita eri rakenteissa tulee ottaa huomiooon sekä mitä toimia kosteudenhallinnan eteen tulee tehdä. Tässä kansiossa on sivuston materiaalit PDF-muodossa.
folder_doc1Kuivaketju10
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 16

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, joka vähentää kosteusvaurioiden riskiä. Kansiossa on toimintamallin ohjekortit ja muu materiaali.

folder_doc2Opinnäytetyöt
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 24

Tässä kansiossa on joitain sisäilmaan ja kosteusvaurioihin liittyviä opinnäytetöitä. Lisää opinnäytetöitä löytyy vaikka Theseuksesta (ammattikorkeakoulut) ja TTY rakennusfysiikan julkaisusivuilta. Rakennusterveysasiantuntijoiden lopputöitä löytyy lisää ISY Aducaten ja RATEKO:n sivuilta.

folder_doc3Rakennusvirhekortisto
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 29

Rakennusvirhepankki on FISE:n ylläpitämä sivusto. Tähän kansioon on koottu vuoden 2017 loppuun mennessä julkaistut kosteusvaurioita aiheuttavat riskirakenteet, kosteudenhallinnan puutteet ja muut liittyvät virhekortit.

folder_doc4Rakentajain kalenteri
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 37

Kansio sisältää valikoituja artikkeleja Rakentajain kalenteri -julkaisusarjasta. Rakentajain kalenteri on monikäyttöinen vuosittain uudistuva käsikirja rakennusalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

folder_doc5Savonia-amk
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 3

Tässä kansiossa olevat opintomateriaalit on tuotettu Savonia AMK:n TERA-terveellisen rakentamisen asiantuntija -hankkeen osana. Opintomateriaali on vapaasti käytettävissä.

folder_doc6Suomen LVI-liitto
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 36

Suomen LVI-liitto (SuLVI) on julkaissut ohjeet ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimukseen. Tässä kansiossa on vuoden 2016 ohjeet (IVKT 2016).

folder_doc7Työterveyslaitos
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 8

Työterveyslaitos (TTL) on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö ja toimii Suomen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalla. Työterveyslaitos on julkaissut mm. ohjeita sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi.

folder_doc8VTT
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 7
Teknologian tutkimuskeskus VTT on julkaissut korjausrakentamiseen ja sisäilmaan liittyviä tutkimuksia. Tässä kansiossa on joitain näistä tutkimuksista.
folder_doc9Valviran asumisterveysohjeet
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 9
Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. Tästä kansiosta löytyy Valviran julkaisemat ohjeet asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamiseen.
folder_doc10Ympäristöministeriö
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 22
Ympäristöministeriö (YM) on hallintoelin, joka vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta. Ympäristöministeriö on mm. laatinut ohjeet kosteusvauriokorjausasiantuntijoiden pätevyyksistä sekä oppaat rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisiin kuntotutkimuksiin sekä kosteusvaurioiden korjaamiseen.
Tiedostot: 25
asuinrakennusten_ilmapitavyys_tut_etusivu

50 kivirakenteisen pientalon, 20 hirsitalon ja 56 kerrostaloasunnon sisäilman olosuhteita, ilmanpitävyyttä ja ilmanvaihdon toimivuutta on tutkittu kenttämittauksin vuosina 2005–2008 Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan laitoksen/ Rakennetekniikan ja Teknillisen korkeakoulun

...
Tekijä Tampereen teknillinen yliopisto
Tiedostonimi Asuinrakennusten_ilmanpitavyys...TUT.pdf
Koko 8.65 MB
Lataukset 766
Asumisterveysohje_etusivu

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita vuodelta 2003.

Tekijä STM
Tiedostonimi Asumisterveysohje_STM.pdf
Koko 760.67 KB
Lataukset 1.001
AVATER_etusivu

Tämän hankkeen tavoitteena oli tuottaa ja koota tietoa olemassa oleviin tietoaukkoihin monimuotoisella alueella koskien mm. rakennushankkeiden toimintamalleja, rakennusten terveyshaittoja aiheuttavia tekijöitä, terveyshaittojen käyttöä turvaavia toimenpiteitä, kiinteistökannan hallintaa ja

...
Tekijä Valtioneuvosto
Tiedostonimi Avaimet_terveelliseen_ja_turva...tti.pdf
Koko 1.79 MB
Lataukset 408
betonijulkisivun_ja_parvekkeiden_kuntotutkimus

Suomen Betoniyhdistys ry toteutti yhdessä alan toimijoiden kanssa kehityshankkeen, jonka tuloksena julkaistiin vuonna 2012 julkaistiin ohjeet kuntotutkimusten tilaamista varten. Nyt nuo ohjeet ovat olleet käytössä reilut kaksi vuotta ja saatujen kokemusten perusteella ohjeet on päivitetty

...
Tekijä Betoniyhdistys
Tiedostonimi Tilaajan_ohje_Betonijulkisivun...tys.pdf
Koko 701.54 KB
Lataukset 821
terveet_tilat_2028Terveet tilat 2028 –hanke etsii ratkaisuja eri syistä aiheutuneisiin julkisten rakennusten (koulut, päiväkodit, hoitolaitokset, toimistot) sisäilmaongelmiin ja keinoja tehostaa sisäilmasta kärsivien ihmisten tukea. Ehdotus toimenpideohjelmaksi julkaistaan 13.12.2017 ja samalla avataan...
Tekijä VNK
Tiedostonimi Ehdotus_Terveet_Tilat_2028_toi...VNK.pdf
Koko 664.17 KB
Lataukset 483
htp-arvot_etusivu

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (HTP-arvot).

Tekijä STM
Tiedostonimi HTP-arvot_2016_-_Haitallisiksi...STM.pdf
Koko 1.5 MB
Lataukset 926
Tekijä Aste ry
Tiedostonimi Homeloukusta_terveeseen_kotiin_Aste.pdf
Koko 1.09 MB
Lataukset 615
homevaurioiden_korjausopas_uku

Tässä korjausoppaassa esitetään erilaisia homevaurioiden korjaussuunnitelmia. Korjausopasta tehtäessä käytettiin aineistona kokemusperäistä tietoa, joka oli hankittu Hengitysliiton korjausneuvonnassa vuosina 1998-2006 tehdyistä korjaustoimenpiteistä. Hengitysliiton korjausneuvontaan ohjautuu

...
Tekijä Kuopion yliopisto
Tiedostonimi Homevaurioiden_korjausopas_UKU.pdf
Koko 2.87 MB
Lataukset 1.773
Tekijä Tampereen teknillinen yliopisto
Tiedostonimi Ilmanpitavien_rakenteiden_ja_l...TUT.pdf
Koko 1.63 MB
Lataukset 849
ilmanvaihdon_mitoitus

Ympäristöministeriön tilaama selvitys. Selvityksen tavoitteena oli tehdä ehdotus ilmanvaihdon ilmavirtojen ohjearvoiksi.

Tekijä FINVAC
Tiedostonimi Ilmanvaihdon_mitoituksen_perus...vac.pdf
Koko 1.6 MB
Lataukset 1.234
duodecim_etusivu

Duodecimin laatima käypä hoito -suositus käsittelee rakennusten kosteusvaurioiden terveysvaikutuksia ja kosteusvaurioista oireilevan potilaan diagnostiikkaa ja hoitoa.

Tekijä Duodecim
Tiedostonimi Kosteus_ja_homevaurioista_oire...cim.pdf
Koko 705.99 KB
Lataukset 730
kosteusvauriot_tyopaikoilla_stm

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti kosteusvauriotyöryhmän 1.4.2008. Työryhmän tehtävänä oli selvittää olemassa olevat perusteet asettaa työsuojelullisia raja-arvoja erityisesti kosteusvaurioituneiden rakennusten työilman biologisille altisteille kuten homeille. Työryhmän tehtävänä oli myös

...
Tekijä STM
Tiedostonimi Kosteusvauriot_tyopaikoilla_STM.pdf
Koko 549.41 KB
Lataukset 534
koulurakennuksen_kosteusvauriot_etusivu

Kansanterveyslaitoksen vuonna 2008 julkaisemassa oppaassa esitetään suosituksia koulurakennusten kosteus- ja homevaurioiden selvittämiseen, erityisesti koulurakennusten sisäilman mikrobinäytteenottoon ja tulosten tulkintaan. Opas on suunnattu terveysvalvonnan toimijoille ja muille koulujen

...
Tekijä Kansanterveyslaitos
Tiedostonimi Koulurakennusten_kosteus_ja_ho...KTL.pdf
Koko 730.77 KB
Lataukset 588
lvv-kuntotutkimusopas

Suomen LVI-liiton opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin.

Tekijä LVI-liitto/Hometalkoot
Tiedostonimi LVV-kuntotutkimusopas_LVI-liitto.pdf
Koko 3.34 MB
Lataukset 1.081
opas_ilmanvaihdosta

Asukkaille tarkoitettu opas ilmanvaihdosta.

Tekijä Hengitysliitto
Tiedostonimi Opas_ilmanvaihdosta_Hengitysliitto.pdf
Koko 2.1 MB
Lataukset 923
opas_sisailmasta

Asukkaille tarkoitettu opas sisäilmasta.

Tekijä Hengitysliitto
Tiedostonimi Opas_sisailmasta_Hengitysliitto.pdf
Koko 2.86 MB
Lataukset 1.047
PUTUSA-tutkimushankkeen loppuraportti. Tässä Tekesin ja mukana olevien tulosten hyödyntäjäyritysten rahoittamassa hankkeessa tutkittiin epäpuhtauksien leviämistä ja haettiin ratkaisuja niiden torjumiseksi korjausrakennuskohteissa, joissa työmaan viereiset tilat olivat tavanomaisessa käytössä.
Tekijä Itä-Suomen yliopisto
Tiedostonimi Polynhallinta_korjausrakentami...UEF.pdf
Koko 14.92 MB
Lataukset 534
roti_2017

Rakennetun omaisuuden tila ROTI on joka toinen vuosi tehtävä asiantuntijaarvio rakennetun omaisuuden tilasta. Se tarjoaa puolueetonta tietoa ja näkemyksiä niin asiantuntijoille, päätöksentekijöille kuin kansalaisillekin.

ROTI 2017 -raportti nostaa aiemmista arvioinneista tuttujen

...
Tekijä ROTI
Tiedostonimi ROTI-2017-raportti.pdf
Koko 5.23 MB
Lataukset 424
tarkastusvaliokunnan_julkaisu_etusivu

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämä tutkimus. Tutkimuksen tekijänä Työterveyslaitos.

Tekijä Tarkastusvaliokunta
Tiedostonimi Rakennusten_kosteus_ja_homeong...012.pdf
Koko 2.49 MB
Lataukset 3.911

Sisältää 14-kohtaisen päätösehdotuksen eduskunnan tarkastusvaliokunnalta hallitukselle. Tekstimuodossa löytyy täältä.

Tekijä Tarkastusvaliokunta
Tiedostonimi Rakennusten_kosteus_ja_homeong...013.pdf
Koko 437.57 KB
Lataukset 413

Duodecimin katsaus vuodelta 2015.

Tekijä Duodecim
Tiedostonimi Rakennusten_kosteus_ja_homevau...cim.pdf
Koko 114.1 KB
Lataukset 492
koulurakennuksen_korjaaminen

Tämä opas käsittelee kuntotutkimuksia ja korjaushankkeen läpivientiä. Kaksiosaisessa painetussa julkaisussa Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen (2008) on myös osa 2, joka käsittelee korjausratkaisuja.

Tekijä Opetushallitus
Tiedostonimi Sisailmaongelmaisten_koulurake...OPH.pdf
Koko 540.78 KB
Lataukset 722
terveellinen_oppilaitos_thl

Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen.

Tekijä THL
Tiedostonimi Terveellinen_turvallinen_ja_hy...THL.pdf
Koko 979.47 KB
Lataukset 506
who_guidelines

Maailman terveysjärjestön tietoa homeiden vaikutuksesta sisäilman laatuun.

Tekijä WHO
Tiedostonimi WHO_guidelines_for_indoor_air_...uld.pdf
Koko 2.65 MB
Lataukset 409
who_pollutants

Maailman terveysjärjestön tietoa erilaisten epäpuhtauksien vaikutuksesta sisäilman laatuun.

Tekijä WHO
Tiedostonimi WHO_guidelines_for_indoor_air_...nts.pdf
Koko 2.72 MB
Lataukset 1.636