Valikko

Sivusto on suunnattu kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien parissa toimiville ammattilaisille niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Tänne on koottu yhteen paikkaan korjaushankkeessa tarvittavaa yleistä tietoa, ohjeistusta ja aineistoja. Sisältö painottuu kuntotutkimukseen ja korjaussuunnitteluun. Tavoite on ollut tarjota avoin ja nopea väylä ajantasaiseen tietoon korjaushankkeiden kaikille osapuolille.

Sivustoa on täydennetty vuoden 2019 - 2020 aikana rakennushankkeen kosteudenhallintaa ja rakennusten kosteusteknistä toimivuutta käsittelevällä sisällöllä.

Sivuston sisältö

Johdanto - Johdantoa kosteusvaurioiden korjaukseen.

Korjaushankkeen toimintamalli - Korjaushankkeen vaihekuvaukset esiselvityksestä toteutukseen.

Säädökset - Rakennusten terveellisyyteen, rakentamiseen ja korjaamiseen liittyvät lait, asetukset ja ohjeet.

Ohjeet ja opastekortit - Aihealueeseen liittyviä ohjeita ja muita materiaaleja linkkeinä ja latauksina.

Materiaalipankki - Hometalkoiden tuotokset ja muu vapaasti jaossa oleva ladattava materiaali.

Sivustosta

Kosteusvauriokorjaus.savonia.fi -sivusto on tehty osana Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttamaa Rakennusterveyshanketta (2.1.2015 – 31.12.2017). Sivusto on toteutettu loppuvuodesta 2017. Hanketta on rahoittanut Suomen rakennerahasto-ohjelman Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen kansallinen rahoittaja on Etelä-Savon ELY-keskus.

Sivustoa on päivitetty Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttamassa TERA-terveellisen rakentamisen asiantuntija -hankkeessa (2.4.2018 – 30.4.2020). Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja hankkeen kansallinen rahoittaja on Etelä-Savon ELY-keskus.

Sivustoa laadittaessa on hyödynnetty ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoot –toimenpideohjelmassa tuotettua julkista materiaalia. Hankkeen materiaalit ovat ladattavissa Materiaalipankki-välilehdeltä sekä Hengitysliiton ylläpitämältä Hometalkoot-sivustolta.