Valikko
Kategoria: Kosteus- ja hometalkoot
folder_docKosteus- ja hometalkoot
Alakategorioita: 10
Tiedostoja: 0

Kosteus- ja hometalkoot oli valtakunnallinen, seitsemänvuotinen (2009-2015) toimintaohjelma, jonka tehtävänä oli saattaa alkuun suomalaisen rakennuskannan tervehdyttäminen kosteus- ja homevaurioista. Talkoissa tuotettiin monenlaisia materiaaleja eri toimijoiden käyttöön. Hankkeen julkiset materiaalit ovat ladattavissa tästä kansiosta sekä Hengitysliiton ylläpitämältä Hometalkoot-sivustolta.

Alakategoriat
folder_doc0Ammattilaisten ohjeet
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 11

Kansio sisältää kosteus- ja hometalkoissa tuotettua eri alojen ammattilaisille tarkoitettua materiaalia liittyen sisäilmaongelmiin, kuntotutkimuksiin, kosteudenhallintaan ja puhdistuksiin.

folder_doc1Mallikerrostalot
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 28

Kansio sisältää hometalkoiden eri aikakausien mallikerrostalot 1930-luvulta 2000-luvulle. Tiedostoista ilmenee tyypilliset vauriokohdat ja riskirakenteet. Interaktiivinen versio materiaaleista löytyy osoitteesta Hometalkoot.fi

folder_doc2Malliomakotitalot
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 12

Kansio sisältää hometalkoiden eri aikakausien malliomakotitalot 1940-luvulta 1990-luvulle. Tiedostoista ilmenee tyypilliset vauriokohdat ja riskirakenteet. Interaktiivinen versio materiaaleista löytyy osoitteesta Hometalkoot.fi

folder_doc3Opetusmateriaalit
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 33

Kosteus- ja hometalkoot toimenpideohjelmassa luotuja opetusmateriaaleja. Materiaali on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää sekä täydennys- että tutkintokoulutuksissa, jotka pätevöittävät kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa mukana olevia asiantuntijoita.

folder_doc4Opetusmateriaalit ammattilaisille
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 9

Opetusmateriaali sisältää yleistä tietoa sisäilmaston epäpuhtauksista, ilmanvaihtojärjestelmän vaikutuksesta sisäilmaston laatuun, sisäilmastoselvityksen vaiheista, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnista sekä riskiviestinnästä ja koetun sisäympäristön arvioimisesta. Materiaali on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää sekä täydennys- että tutkintokoulutuksissa, jotka pätevöittävät kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa mukana olevia asiantuntijoita.

folder_doc5Pientaloasukkaiden ohjeet
Alakategorioita: 2
Tiedostoja: 26

Kansio sisältää kosteus- ja hometalkoissa tuotettua pientaloasukkaille suunnattuja materiaaleja. Yleisoppaiden lisäksi on sopimusmalleja ja lyhyitä tietoiskuja.

folder_doc6Selvitykset ja raportit
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 15

Kansio sisältää kosteus- ja hometalkoissa tuotettua selvityksiä ja raportteja.

folder_doc7Talkootiedot
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 6

Kansiossa on talkoiden yhteenvetoja, toimenpideohjelma ja valtioneuvoston 12.5.2010 tekemä periaatepäätös.

folder_doc8Taloyhtiöt ja kunnat
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 4

Kansio sisältää kosteus- ja hometalkoissa tuotettuja ohjeita taloyhtiöiden ja muiden isojen kiinteistöjen sekä kuntien päättäjille ja tilaajille.

folder_doc9Yleisiä tilaajien ohjeita
Alakategorioita: 0
Tiedostoja: 5

Kansio sisältää muita yleisiä ohjeita sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen ja kuntotutkimuksiin.