Valikko

Ammattilaisten ohjeita

Alla on etupäässä ladattavia tiedostoja mm. Home- ja kosteustalkoista. Lisää ohjeita löytyy materiaalipankista ja alempaa tällä sivulla.

Tilaajien ohjeita

Alla on vapaasti jaossa olevia tilaajien ohjeita.

Rakennustietokaupan kirjat

Rakennustieto julkaisee runsaasti rakentamiseen liittyvää tietoa. Keskeistä sisältöä ovat Rakennustiedon omat kortistot, kirjat ja lehdet, mutta Rakennustiedon kautta voi hankkia myös muiden tekijöiden julkaisuja (mm. Rakennusinsinöörien liiton julkaisut löytyvät myös heidän omasta kirjakaupastaan).
Rakennustieto kehittää myös rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia (RYL) ja M1-päästöluokitusta. Sopimuslomake.net on rakennus- ja kiinteistöalan lomakepalvelu, jossa voi mm. täyttää ja tallentaa lomakkeita sekä tulostaa asiakirjamalleja. Rakennusalan tuotteista ja palveluista löytyy tietoa RT tuotetiedon kautta.
Rakennustiedon julkaisuja voi hankkia verkkokaupasta tai RT Tietoväylän kautta. Tällä sivulla olevat linkit vievät verkkokauppaan. Alla on kosteusvaurioihin, sisäilmaan ja korjaustöihin liittyvää kirjallisuutta.

Rakennustiedon kortit kuntotutkimuksiin liittyen

Alla on ohjeita sekä tutkijoille että tutkimusten tilaajille.

Rakennustiedon kortit korjausten suunnitteluun ja korjaustöihin liittyen

Tähän on kerätty erityisesti kosteusvaurioihin, haitta-aineisiin ja sisäilmaan liittyvät kortit sekä joitain yleisiä korjaustyön ohjekortteja.

Säädösten soveltamisohjeet

Alla on joitain soveltamisohjeita Säädökset-välilehdellä mainittuihin lakeihin ja asetuksiin.

Rakennustyömaan kosteudenhallinta

Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta.

Lisätietoja ja linkkejä

Artikkeleja, seminaarijulkaisuja ja opinnäytetöitä eri aiheista löytää vaikkapa lehtien arkistoista (esim. Sisäilmauutiset ja Rakennustieto), Rakentajain kalenterin artikkeliarkistosta, rakennusfysiikan seminaareista, sisäilmastoseminaarien arkistoista, Aducaten RTA-päätösseminaareista, RATEKOn RTA-loppuseminaareista, TTY:n julkaisuista ja Theseuksen lopputyöhausta. Osa tiedostoista on kerätty materiaalipankkiin.